Co vám nabízíme?

Vítáme Vás v naší mateřské škole! 

Mateřská škola se nachází na adrese Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka. Přestože se nachází v sídlištní zástavbě, je obklopena zelení a zázemím rozsáhlé školní zahrady s širokou nabídkou bezpečných herních prvků, dětských pískovišť a dopravním hřištěm. Celý areál je oplocený. Kapacita školy je 124 dětí. Ve věku od zpravidla 3 let do zpravidla 6 let.

Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové je součástí celé organizace: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace. Oficiální web celé organizace je www.zslukasove.cz.

Budova mateřské školy prochází průběžnou revitalizací. V minulosti proběhla například výměna oken, zateplení budovy nebo rekonstrukce střechy. Stejně tak interiér průběžně prochází rekonstrukcí. V minulých letech proběhla rekonstrukce koridoru nebo sociálních zařízení dětí i zaměstnanců školy v budově A.

Školka má samostatnou školní jídelnu a prádelnu.

Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové se člení na:

 • dvě heterogenní třídy s kapacitou 28 dětí;
 • jedna homogenní třída zaměřená na realizaci povinného předškolního vzdělávání s kapacitou 28 dětí;
 • 3 heterogenní třídy se sníženým počtem dětí, ve kterých probíhá logopedická péče.

Třídy odpovídají hygienickým požadavkům, jsou vybaveny vhodným nábytkem. Jejich členění je rozděleno do částí, ve kterých probíhá stolování, hygiena, hra a odpočinek.

Třídní učitelky i asistenti pedagoga vytváří podnětné prostředí. Dětem vytváří pestrou vzdělávací nabídku i aktivity. Výchovně-vzdělávací činnost odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Celým dnem prolínají individuální, skupinové i frontální činnosti. Všem zaměstnancům školy záleží na vytváření laskavého, vlídného a bezpečného prostředí pro děti i jejich rodiče.

Zatímco u mladších dětí jsou činnosti a aktivity třídních učitelek a asistentů pedagoga zaměřeny na úspěšnou adaptaci, samostatnost a posilování prosociálního chování mezi dětmi. Starším dětem je pak nabízena řada projektových a výjezdových aktivit. Cíl pedagogů je zaměřený primárně na úspěšný přechod dětí z mateřské školy do školy základní.

Mateřská škola spolupracuje intenzivně se Speciálním-pedagogickým centrem (Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh).

Cíle vzdělávání dětí do tří let věku a dětí od tří let do počátku školní docházky jsou velmi podobné. Jsou orientovány na provázání rodinného a institucionálního působení a na to, aby v dítěti probudily zájem o vzdělávání celoživotní.

Ve škole dětem nabízíme:

Zájmové kroužky:
 • Výtvarný
 • Malý badatel
 • Angličtina

Sportovní aktivity:
 • Plavecký výcvik
 • Lyžařský výcvik
 • Škola v přírodě
 • Judo

Aktivity pro rodiče s dětmi:
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Pasování školáků
 • Tvořivé dílny
 • Besedy pro rodiče zaměřené na oblast pedagogiky, psychologie a témat spojených s výchovou dětí

Další zajímavé aktivity:
 • Výlety (ZOO Ostrava; Mauglího stezka v Bohumíně; Bílá v Beskydech; Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích u Nového Jičína a další)
 • Návštěva knihoven
 • Přednášky a besedy ve školce (Zajímavá povolání)
 • Návštěva divadel a kin
 • Kulturní program v zázemí MŠ
 • Projektové dny zaměřené na různá témata (Ochrana přírody, Povolání, Kalendář ročních období -Vánoce, Velikonoce apod.)
 • Návštěva předškoláků v základní škole

Novinka!

Od května 2021 připravujeme pro rodiče dětí, které nově nastoupí do mateřské školy nový Klub rodičů a batolat, jehož cílem bude postupná adaptace dětí, seznámení s prostředím mateřské školy i jejími zaměstnanci.