Kroužky

Hrátky se slovíčky (angličtina)
Děti s angličtinou seznamujeme prostřednictvím her, písniček a pohybů.

Badatelský kroužek
Děti mají možnost vyzkoušet si práci policistů, lékařů, chemiků a objevitelů vesmíru.

Výtvarný kroužek
Děti si osahají všechny dostupné výtvarné techniky, naučí se s nimi pracovat a tvořit.

Judo

Míčové hry